Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa - en inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa - en inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Goda levnadsvanor är särskilt viktiga för personer med psykisk sjukdom. De löper större risk än andra att även drabbas av fysisk sjukdom.  Därför är det så viktigt att de får stöd att förbättra sina levnadsvanor.  Inspirationsskriften om detta är utgiven av nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.

​Inspirationsskriften tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa.  Den ger konkreta exempel och berättelser från verkligheten.
Skriften kan laddas ner som pdf.

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa, inspirationsskrift på NSPH:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman