Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk sammanfattar WHO:s rapport från 2016 om kunskapsläget om hälsomässiga och sociala effekter av icke-medicinskt cannabisbruk. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk

​Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk sammanfattar WHO:s rapport från 2016 om kunskapsläget om hälsomässiga och sociala effekter av icke-medicinskt cannabisbruk.

Kunskapsstödet syftar till att vara ett stöd i det drogförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.syftar till att vara ett stöd i det drogförebyggande arbetet på regional och lokal nivå.

Cannabis är den vanligaste illegala drog som används i världen och efterfrågan på behandlingsinsatser för problematiskt cannabisbruk ökar generellt i medel- och höginkomstländer.

Forskningen om hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk är ett område under utveckling och sammantaget är kunskapen lägre än för alkohol- och tobaksområdena. Men enligt WHO:s rapport visar flera studier på att hjärnan hos en ung människa är mer sårbar för cannabis än hos en vuxen. Forskning visar också på andra effekter av cannabisbruk så som försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symtom, till exempel schizofreni.

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman