Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga

Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga

Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga beskriver erfarenheter och framgångsfaktorer utifrån användning av IT-stödet Infektionsverktyget inom slutenvården i flera landsting. Skriften vänder sig i första hand till verksamhetschefer på lokal och regional nivå, med ansvar för patientsäkerhet.

Omslagsbild till Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga

​Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga beskriver erfarenheter och framgångsfaktorer utifrån användning av IT-stödet Infektionsverktyget inom slutenvården i flera landsting. Skriften vänder sig i första hand till verksamhetschefer på lokal och regional nivå, med ansvar för patientsäkerhet. Även de som arbetar med verksamhetsutveckling, vårdhygien, Strama och smittskydd kan ha nytta av vägledningen.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är stora utmaningar för vården. Infektionsverktyget bidrar till att vetskapen om detta förvandlas till insikt och verklig förändring. Den direkta återkopplingen till vårdens vardag gör skillnad.

Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Infektionsverktyget – vägledning för att förebygga på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem