Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård är ett informationsmaterial från Socialstyrelsen riktat till patienter. Syftet är att bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare.

​Informationsmaterialet Min guide till säker vård är framtaget av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag och är riktat till patienter.

Min guide till säker vård ska i första hand delas ut av hälso- och sjukvårdspersonal till patienter med mer omfattande och upprepade kontakter med vården. Syftet med guiden är att den ska kunna bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare.

Min guide till säker vård finns i e-boksformat.

Min guide till säker vård på Socialstyrelsens webbplats

Min guide till säker vård – lättläst svenska

Översättningar

Min guide till säker vård – arabiska

Min guide till säker vård – engelska

Min guide till säker vård – finska

Min guide till säker vård – nordsamiska

Min guide till säker vård – persiska

Min guide till säker vård – romani arli

Min guide till säker vård – serbokroatiska

Min guide till säker vård – somaliska

Min guide till säker vård – spanska

Min guide till säker vård – sydkurdiska


Mer om Målgruppsanpassade sammanfattningar