Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015 är ett faktablad som bland annat visar arbetstiden bland barnmorskor, sjuksköterskor och tandläkare. Faktabladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015 visar resultat från en enkät som gemomfördes 2015 för att uppskatta bland annat sysselsättningsgraden inom vården. Barnmorskor, sjuksköterskor och tandläkare arbetar i genomsnitt heltid, medan läkare arbetar mer och tandhygienister lite mindre än heltid.

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella planeringsstödets arbetstidsundersökning 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?