Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ohälsosamma levnadsvanor

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut en inspirationsskrift om hur man kan arbeta i vården med rådgivning kring ohälsosamma levnadsvanor. Den bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Skriften är riktad till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetschefer och medarbetare i landsting och regioner.

Ohälsosamma levnadsvanor

​SKL beskriver vilka faktorer som kan bidra till att rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor kan bli framgångsrik i hälso- och sjukvården. De områden som arbetet inriktas på är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. De framgångsfaktorer som listas är:

  • långsiktigt, strategiskt och integrerat arbete
  • aktivt ägarskap
  • legitimitet för arbetet med ohälsosamma levnadsvanor
  • strukturella förutsättningar för att uppmärksamma och ge stöd till att förändra ohälsosamma levnadsvanor
  • dokumentation och uppföljning
  • interprofessionell samverkan
  • patientmedverkan.

Skriften Ohälsosamma levnadsvanor på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman