Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

Spelproblem kan få både psykiska, fysiska, sociala och ekonomiska problem, inte bara för personen med spelproblem utan även för personer i omgivningen. Familj samt andra nära släktingar och vänner kan påverkas negativt och även samhället i förlängningen. Speciellt utsatta är barn som växer upp i en familj med spelproblem.

​I broschyren Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt presenterar Folkhälsomyndigheten hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd.

Folkhälsomyndigheten vill även uppmärksamma de skillnader som finns mellan närstående kvinnor och män. Broschyren är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem.

Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?