Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018

Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018

Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018 är en folder som sammanfattar delar av utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL.

Omslag: Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018

​Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL, belyser om landstingen och regionerna arbetar på det sätt som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL från 2015.

Utvärderingen visar att en del av rekommendationerna i riktlinjerna har fått genomslag i verksamheterna, till exempel skattning av hälsostatus med de strukturerade frågeformulären ACT och CAT. Men det finns områden som behöver förbättras för att patienterna ska få en god vård.

Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018 är utgiven av Socialstyrelsen.

Utvärdering av vården vid astma och KOL 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman