Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad. 

​Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå. Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.

Målet med webbutbildningen

Målet är att beslutsfattare och professionen samt IT-personal inom socialtjänsten ska få ökad förståelse för syftet med e-hälsa och välfärdteknologi, samt ökad kunskap om användningsområden och hur de knyter an till den egna verksamheten.

Webbutbildningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Tema om e-hälsa på Kunskapsguiden
Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?