Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst är en skrift som lyfter fram och synliggör de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser. Skriften är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst

​Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst är en skrift som lyfter fram och synliggör de regionala stödstrukturernas möjligheter att stötta kommunerna med Öppna jämförelser. Många kommuner efterfrågar ett mer samlat regionalt stöd för att hantera och analysera sina resultat.

Skriften innehåller exempel från fem regionala stödstrukturer om vad och hur de gjort för att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera sitt arbete.

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser – stöd i strategisk utveckling, socialtjänst på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra