Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Meddelandeblad Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandeblad

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandeblad

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna redogör för det regelverk som gäller när frågor om tvångs- och skyddsåtgärder för vuxna aktualiseras i en verksamhet. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Inom vården och omsorgen uppstår frågor om vilka åtgärder som får vidtas gentemot enskilda, som av olika anledningar saknar förmåga att ge uttryck för hur han eller hon ställer sig till den aktuella åtgärden.

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandeblad redogör för det regelverk som gäller och som man måste ta hänsyn till när frågor om tvångs- och skyddsåtgärder för vuxna aktualiseras i en verksamhet.

Meddelandebladet riktar sig till verksamheter som bedrivs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandeblad på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman