Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer

Rapporten innehåller de nationella målnivåer för vård vid depression och ångestsyndrom som Socialstyrelsen har tagit fram. Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer

​Utgångspunkten för detta målnivåarbete är de indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Socialstyrelsens expertgrupp har gjort ett urval av indikatorerna som bedöms vara lämpliga att målsätta.

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer är utgivna av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid depression och ångestsyndrom – Målnivåer för indikatorer, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman