Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom gäller både barn, ungdomar och vuxna. Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna för denna vård ska fördelas. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

​Nära en tredjedel av befolkningen i Sverige insjuknar någon gång i en depression och ungefär en fjärdedel drabbas någon gång i livet av ett ångestsyndrom. Både depression och ångestsyndrom är allvarliga tillstånd som ofta innebär ett stort lidande för de personer som drabbas. Även närstående påverkas i hög grad.

Antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling

Personer med depression eller ångestsyndrom behandlas i huvudsak med antidepressiva läkemedel och olika former av psykologisk behandling. I dagens hälso- och sjukvård motsvarar inte tillgången på psykologisk behandling behovet i tillräcklig utsträckning. I princip bör alla med lindriga till medelsvåra tillstånd av egentlig depression och ångestsyndrom kunna erbjudas psykologisk behandling.

Dessa riktlinjer omfattar bland annat diagnostik, utredning, omhändertagande och behandling. De är slutversionen av de reviderade riktlinjerna och ersätter de nationella riktlinjerna från 2010 och remissversionen från 2016.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman