Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Riktlinjerna är utgivna av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har uppdaterat riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. Efter en andra översyn av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende har rekommendationerna uppdaterats om dels läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende och dels tillgängliggörande av naloxon och utbildningsinsats till personer med risk för överdos.

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende har som syfte att stimulera till att vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder används inom detta område. Det är också ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende på Socialstyrelsens webbplats

Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon.

Informationsmaterial om naloxon på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?