Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och ledning ger rekommendationer gällande alla åldersgrupper inom diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och rehabilitering samt symtombedömning och uppföljning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag: Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och ledning

​Under 2017 har Socialstyrelsen gjort en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till ett fåtal uppdaterade rekommendationer om läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL. I samband med översynen har även några förtydliganden av tillstånd och åtgärder gjorts.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL är ett stöd för styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare.

Både astma och KOL är komplexa sjukdomar och patienterna har ofta behov av flera olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. De kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka, fysioterapi eller stöd och råd från en dietist, kurator, psykolog eller arbetsterapeut.

För att säkra en god vård för patienterna bör hälso- och sjukvården därför erbjuda interprofessionell samverkan till personer med astma eller KOL. Det innebär att olika professioner med kunskap och erfarenhet inom olika områden samverkar och för en dialog om patientens olika åtgärder. Ett vanligt sätt att organisera och samverka vid vården av patienter med astma eller KOL inom primärvården är så kallade astma- och KOL-mottagningar.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL – Stöd för styrning och ledning är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman