Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom innehåller rekommendationer om diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling vid depression och ångest. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom ger rekommendationer om vilka insatser som bör användas vid olika sjukdomstillstånd. Riktlinjerna syftar till att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område.

Rekommendationerna som finns i riktlinjerna omfattar diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling, och gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Riktlinjerna innehåller också bedömningar av de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna av några av rekommendationerna samt indikatorer för uppföljning.

Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Andra viktiga mottagare är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning är utgiven av Socialstyrelsen 2017.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman