Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården presenterar resultaten av 2014 års öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården i kommuner och landsting samt gemensamt drivna beroendemottagningar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​I Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården – resultat, metod och indikatorer redovisar Socialstyrelsen 2014 års öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården för vuxna. Jämförelserna omfattar 98 indikatorer för kommunernas socialtjänst, landstingens specialiserade beroendevård och gemensamt drivna beroendemottagningar. Socialstyrelsen presenterar också resultatet för jämförelser från tidigare år, på länsnivå och utifrån invånarantal i kommuner och län.

Andelen kommuner som har rutiner för intern samordning mellan missbruksverksamheten och andra verksamhetsområden inom socialtjänsten har ökat över tid, framför allt med verksamheten för ekonomiskt bistånd.

De flesta landsting och beroendemottagningar har skriftliga rutiner för arbetet med personer med samsjuklighet, det vill säga psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. Nästan hälften av kommunerna saknar dock aktuella rutiner för intern samordning med verksamheten som arbetar med stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – missbruks- och beroendevården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra