Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämforelser 2018 – Missbruks- och beroendevård

Öppna jämforelser 2018 – Missbruks- och beroendevård

Resultaten för 2018 visar att över 90 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats för personer med missbruks- eller beroendeproblem, enligt Socialstyrelsens genomgång. Få kommuner använder systematisk uppföljning som underlag för verksamhetsutveckling.

​Kommunerna har mycket att vinna på systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling, konsterar Socialstyrelsen i rapporten om öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2018. Detta innebär att dokumentera arbetet med enskilda klienter och att sammanställa informationen på gruppnivå med syftet att utveckla och förbättra verksamheten. Behandlingsinsatserna finns rekommenderade och utförligare beskrivna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Årets resultat på detta område visar att:

  • 93 procent av kommunerna/stadsdelarna erbjuder minst en manualbaserad insats
  • mellan sex och tio procent av kommunerna/stadsdelarna genomför en systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling för vuxna som bor med barn och unga vuxna i åldern 18-25 år
  • 24 procent av kommunerna använder standardiserade metoder inom socialtjänstens missbruks- och beroendeverksamhet som underlag vid uppföljning av insatser till enskilda.

Rapporten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman