Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta är en undersökning om Öppna jämförelser: 2014 folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik använts av kommuner, landsting och regioner. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta

​För att få en bättre bild av hur Öppna jämförelser 2014: Folkhälsa och andra produkter för folkhälsostatistik har använts i kommuner, landsting och regioner, genomfördes 2017 en undersökning. Rapporten visar både användning och upplevd nytta av de olika produkterna. En av bilagorna beskriver även hur tidigare synpunkter bidragit i utvecklingen av Öppna jämförelser Folkhälsa.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Av de som svarat på enkäten har 62 procent av kommunerna och alla landsting och regioner utom två använt Öppna jämförelser Folkhälsa.
  • Ungefär hälften av kommunerna, landstingen och regionerna anser att Öppna jämförelser Folkhälsa 2014 har stimulerat till förbättringsarbete i ganska hög eller mycket hög utsträckning vilket var en ökning jämfört med tidigare uppföljning.

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta är framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

ÖJ Folkhälsa – användning och upplevd nytta på SKR:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman