Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting belyser olika aspekter av läkemedelsbehandlingar i Sverige, till exempel äldres läkemedelsanvändning och förskrivning av sömnmedel och psykofarmaka. Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting redovisar 26 indikatorer som belyser olika aspekter av läkemedelsbehandlingar i Sverige, till exempel äldres läkemedelsanvändning, läkemedelsanvändning vid hjärt- och kärlsjukdom och förskrivning av sömnmedel och psykofarmaka.

Rapporten visar bland annat följande:

  • De senaste årens ansträngningar för att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har gett tydligt resultat. Sedan 2005 har andelen personer över 75 år som hämtat ut recept på läkemedel som bör undvikas hos äldre personer minskat med 41 procent. Användningen av antipsykotiska läkemedel har minskat med 46 procent i samma åldersgrupp.
  • Inom hjärt-, kärl- och strokevården går läkemedelsförskrivningen på många håll i önskad riktning. Allt fler patienter med förmaksflimmer och riskfaktor för stroke behandlas med antikoagulantia, och andelen patienter som trombolysbehandlas vid stroke ökar stadigt för varje år.
  • Det finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden, till exempel för behandling med vissa lugnande medel och sömnmedel.

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Hos andra