Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2016 – en god vård? övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2016 – en god vård? övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2016 – en god vård? är tänkt att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat av öppna jämförelser 2016 utifrån sex frågeställningar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2016 – en god vård? övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

​Öppna jämförelser 2016 – en god vård? är tänkt att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens resultat genom indikatorbaserade jämförelser över tid, mellan län, utbildningsgrupper samt internationellt. Till skillnad från tidigare öppna jämförelser av hälso- och sjukvården redovisas även bakgrundsfaktorer.

Kunskapsstödet riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och sjukvården.

Kunskapsstödet visar bland annat:

  • Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat kontinuerligt och i jämförelse med andra länder satsar Sverige relativt stor andel av de samlade resurserna.
  • Flertalet av indikatorerna som avser hälsa och resultat kopplat till medicinsk kvalitet visar på kontinuerliga förbättringar och bra resultat i relation till andra länder.
  • Flertalet indikatorer som avser tillgänglighet visar inte på samma goda utveckling eller resultat i förhållande till andra länder.
  • Preventiva arbetssätt används i ökande utsträckning men en stor potential kvarstår, vilket exemplifieras av stora skillnader mellan länen.
  • Indikatorer som speglar påverkbara förutsättningar för hållbart god vård är ett område som behöver utvecklas vidare.

Öppna jämförelser 2016 – en god vård? övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat är utgivet av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2016 – en god vård? övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman