Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 presenterar resultatet av öppna jämförelser med fokus på omfattningen av ekonomiskt bistånd i riket och i länen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer presenterar resultatet av öppna jämförelser och belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd i riket och i länen på en övergripande nivå.

Resultatet visar att omfattningen av biståndsmottagandet varierar mellan olika län och kommunstorlekar, men särskilt stora är skillnaderna på kommun- och stadsdelsnivå.

Det är fjärde gången Socialstyrelsen presenterar dessa jämförelser och i rapporten finns även en redovisning av utvecklingen under perioden 2011–2014.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Bakgrundsmåtten som belyser faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt bistånd visar att de socioekonomiska förutsättningarna skiljer sig mycket åt i landet. Exempelsvis är spridningen mellan kommunerna för andelen invånare 18–64 år med låg inkomst 10,3– 44,9 procent.
  • Andelen biståndsmottagare i befolkningen har varit relativt oförändrad under perioden 2011–2014 och är nu 4,4 procent i riket. I landets kommuner är spridningen 0,5–18,8 procent av befolkningen.
  • Det långvariga biståndsmottagandet har stadigt ökat 2011–2014, från 31,7 till 36,7 procent av biståndsmottagarna i riket. På kommunnivå är spridningen i år 7,5–56,7 procent. Andelen med bistånd i tre år eller mer har också ökat under perioden, från 18,6 till 23,7 procent. På kommunnivå är spridningen i år 1,1–42,3 procent.
  • Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat, från 7,1 till 7,4 procent. På länsnivå är spridningen i år 3,7–13,6 procent och på kommunnivå är spridningen 0,5–28,5 procent. Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd är 2,8 procent av barnen i befolkningen. På kommunnivå är spridningen 0–14,5 procent.
  • Under perioden 2011–2014 har en klar minskning skett när det gäller andelen unga vuxna (18–24 år) med ekonomiskt bistånd. Andelen har minskat från 8,8 till 8,0 procent. På länsnivå är spridningen i år 4,6–13,4 procent och på kommunnivå är spridningen 0,6–29,7 procent.

Resultaten bygger huvudsakligen på Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd och register över totalbefolkningen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 2 – omfattningen av ekonomiskt bistånd – resultat, metod och indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1 – god kvalitet i verksamheten – resultat, metod och indikatorer som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra