Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport innehåller en sammanställning av Socialstyrelsens erfarenheter av att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten. Den innehåller också förslag på en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport

​Under 2010–2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården. I Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport sammanställer Socialstyrelsen erfarenheterna från utvecklingsperioden och föreslår en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten.

Utvecklingen av öppna jämförelser har skett i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – slutrapport på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Teman

 
 

 Hos andra

 
 

 Lagstiftning