Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning

Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning

Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning innehåller ett protokoll för uppföljning av diagnoskopplad antibiotikaförskrivning i primärvård samt råd om hur data kan tolkas och användas i ett förbättringsarbete. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning är tänkt att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård och vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av sådana data. Kunskapsstödet innehåller ett protokoll för uppföljning av diagnoskopplad antibiotikaförskrivning i primärvård samt råd om hur data kan tolkas och användas i ett förbättringsarbete. Vägledningen bygger på MIRA klass 2 indikatorerna.

Målet med vägledningen är att ge en nationell standard för att följa hur infektioner i primärvård handläggs med hjälp av diagnoskopplad antibiotikaförskrivning.

Vid analys av diagnoskopplade data är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som påverkar statistiken. Kunskapsstödet beskriver faktorer som är viktiga vid analys av diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata på lokal- och regional nivå:

  • Den listade befolkningen
  • Rutiner för användning av diagnoskoder
  • Organisation och rutiner inom sjukvården
  • Datakälla för antibiotikaförskrivning

Ambitionen är att denna vägledning vidareutvecklas till att inkludera indikatorer för uppföljning av hud- och mjukdelsinfektioner.

Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Att följa upp förskrivning av antibiotika på Folkhälsomyndighetens webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman