Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Att följa upp verksamhet

I Att följa upp verksamhet beskrivs processen kring uppföljning och kontroll. Skriften kan vara ett stöd för kommuner och landsting i arbetet med att följa upp och kontrollera verksamheter som bedrivs av externa utförare. Den är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​​En allt större andel av kommunernas och landstingens verksamheter utförs av externa leverantörer. Det får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

I Att följa upp verksamhet beskrivs processen kring uppföljning och kontroll. Skriften kan vara ett stöd för kommuner och landsting i arbetet med att följa upp och kontrollera verksamheter som bedrivs av externa utförare. Arbete med rutiner och instrument tillgodoser att privata och offentliga leverantörer följs upp och kontrolleras på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt.

Att följa upp verksamhet är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Att följa upp verksamhet på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra