Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser är ett kunskapsstöd som kan stödja kommuner vid utredning av självmord så att kommunerna kan minska risken att det sker igen. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser

​En händelseanalys ger kunskap om hur och varför ett självmord inträffat och visar vad kommunen kan göra för att förhindra att det sker igen. Händelseanalysen kan också vara en viktig del av stödet till närstående och andra efterlevande. Kommunen har en unik position i det självmordsförebyggande arbetet genom att vara nära medborgarna om ett självmord inträffar.

Kunskapsstödet vänder sig i första hand till chefer och beslutsfattare inom kommunala verksamheter som har möjlighet att initiera händelseanalyser efter ett självmord bland barn och unga.

Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser på Folkhälsomyndighetens webbplats

Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem