Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

I denna publikation från Folkhälsomyndigheten finns rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

​En förutsättning för att få ett fungerande rapporteringssystem för smittsamma sjukdomar är att alla anmälande läkare och laboratorier i Sverige använder gemensamma kriterier vid anmälan enligt smittskyddslagen (2004:168). Det är grunden för att kunna upprätthålla en kontinuerlig övervakning av smittsamma sjukdomar.

I denna publikation finns rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar. Falldefinitionerna har i största mån anpassats till EU-gemensamma kriterier för att det ska bli möjligt att få en jämförbar statistik. Jämförelser kan göras över tid och mellan geografiska områden.

Publikationen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?