Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården kan hjälpa missbruks- och beroendevården att samtala med föräldern om barns situation. Skriften är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Föräldraskap och missbruk

​Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, råd och stöd. Syftet med Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården är att underlätta för personal inom missbruks- och beroendevården att samtala med föräldern om barns situation i utredning eller behandling. Skriften förespråkar ingen särskild modell eller metod i arbetet, utan tar upp förhållningssätt och innehåll i samtal om föräldraskap.

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården är utgiven av Socialstyrelsen.

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman