Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Förändringsarbete med våldsutövande män - strategier för kvalitetsutveckling

Förändringsarbete med våldsutövande män - strategier för kvalitetsutveckling

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer är ett samhälls – och folkhälsoproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkoren för den som drabbas. Vad krävs för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld mot kvinnor som de har eller har haft en relation med, med de våldsutsattas säkerhet och trygghet i centrum?

​Skriften Förändringsarbete med våldsutövande män är utgiven av SKL och utgår från bästa tillgängliga kunskap om förutsättningar för kvalitet i föränd-ringsarbete med våldsutövare i form av befintlig forskning och beprövad erfarenhet från professionella på fältet.

Förhoppningen är att skriften ska fungera som ett kunskapsstöd för kvalitetsutveckling i verksamheter hos kommuner, landsting och regioner som erbjuder förändringsarbete för våldsutövare.

Förändringsarbete med våldsutövande män – strategier för kvalitetsut-veckling är utgiven av SKL.

Förändringsarbete med våldsutövande män – strategier för kvalitetsut-veckling på SKLs webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?