Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Förslag till nationellt program för suicidprevention - befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag

Förslag till nationellt program för suicidprevention - befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag

Förslag till nationellt program för suicidprevention är en rapport från Statens folkhälsoinstitut. Rapporten vänder sig till bl. a. beslutsfattare, myndigheter, personal inom vård och omsorg samt personal inom socialtjänsten.

I rapporten redovisas de förslag till åtgärder som Statens folkhälsoinstitut rapporterade till regeringen i december 2006 med anledning av uppdraget att ta fram förslag till ett nationellt program för suicidprevention.

Förslag till nationellt program för suicidprevention - befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman