Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige

I rapporten Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige konstaterar Folkhälsomyndigheten att aktörer i högre grad behöver samverka för att arbetet ska bli effektivt. Myndigheten rekommenderar bland annat vaccination, riskreducerande rådgivning och en utbyggnad av mobila så kallade lågtröskelverksamheter.

Omslag till Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige

​Hepatit B och C ska vara eliminerade i världen till år 2030 enligt Världshälsoorganisationens mål. Rapporten Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige konstaterar Folkhälsomyndigheten att aktörer i högre grad behöver samverka för att arbetet ska bli effektivt. Vaccination, riskreducerande rådgivning, testning och behandling behöver tillgängliggöras som paketerbjudande och en utbyggnad av mobila så kallade lågtröskelverksamheter rekommenderas.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatiter i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats