Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

KOL-diagnostik

KOL-diagnostik är ett kunskapsstöd om utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Kunskapsstödet tar bland annat upp symtom och riskbedömning. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: KOL-diagnostik

​KOL-diagnostik är ett kunskapsstöd om för utredning vid eventuell KOL-diagnostik. Bland annat berörs symtom, differentialdiagnoser, klassificering och riskbedömning samt skillnader mellan astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Kunskapsstödet är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

KOL-diagnostik på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman