Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – mått och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – mått och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – vård vid astma och KOL – mått och underlag för bedömningar innehåller det fullständiga underlaget av utvärderingen av vård vid astma och KOL, inklusive beskrivning av använda metoder samt resultat för samtliga mått. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Nationella riktlinjer - Utvärdering 2014 vård vid astma och KOL

​Socialstyrelsens utvärdering av vården för astma och KOL tyder på att mycket i vården fungerar väl, samtidigt som det finns tydliga förbättringsmöjligheter.

Nationella riktlinjer – utvärdering 2014 – vård vid astma och KOL – mått och underlag för bedömningar visar att det finns ett antal förbättringsområden inom såväl landstingen och regionerna som kommunerna. Vården för patienter med astma eller KOL kan förbättras genom att hälso- och sjukvården lägger ytterligare kraft på dessa områden samtidigt som de nya riktlinjerna införs på bred front. Rapporten innehåller det fullständiga underlaget av utvärderingen av vård vid astma och KOL, inklusive beskrivning av använda metoder samt resultat för samtliga mått.

Förbättringsområden för landsting och regioner

  • Säkerställ att vården ger goda förutsättningar för rökstopp.
  • Tillgodose behovet av patientutbildning.
  • Säkerställ en god samverkan och tillräckligt informationsutbyte mellan vårdens aktörer.
  • Fördjupa den lokala förståelsen av vilken läkemedelsbehandling som ges, för att varje patient ska få rätt behandling. 
  • Fördjupa den lokala förståelsen av vilken diagnostik som görs för att korrekt diagnostisera både astma och KOL. 
  • Öka användningen av validerade bedömningsinstrument.

Förbättringsområden för kommuner

  • Säkerställ kompetens i KOL-vården inom den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Se över tillgången till kunskapsunderlag för patientgruppen inom den kommunala hälso- och sjukvården.
Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – mått och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman