Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL ger information om screeningen och exempel på hur undersökningen kan användas i primärvården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL

​Mätning av FEV1/FEV6 med en ”minispirometer” kan användas i screeningsyfte för att identifiera individer med hög sannolikhet för KOL och som då bör genomföra diagnostisk spirometri. Men mätningen ska inte användas för att ställa diagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL ger mer information om screeningen och exempel på hur undersökningen kan användas i primärvården.

Kunskapsstödet är framtaget av Nationellt programråd för astma/KOL vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Screeningundersökning med FEV1/FEV6 av individer med misstänkt KOL på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman