Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013 är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG. Vägledning till NordDRG – Svensk CC-version 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vägledning till NordDRG – Svensk CC-version 2013

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013 vänder sig främst till dem som praktiskt arbetar med DRG-frågor. Vägledningen är avsedd som ett hjälpmedel för alla användare av NordDRG, till exempel läkare eller läkarsekreterare med DRG-ansvar på enskilda kliniker.

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013 är en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG. Den är i de flesta fall fullt tillräcklig för att användaren ska förstå innehållet i en DRG. Publikationen beskriver även tillkomsten av NordDRG samt dess användningsområden.

I de fall där grupperingslogiken är mycket komplicerad finns hänvisningar till den fullständiga manualen.

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vägledning till NordDRG – svensk CC-version 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra