Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar 6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju redovisar DOK-utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivits ut från LVM, institutioner enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Kunskapsstödet är utgivet av Statens institutionsstyrelse, SiS.

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju

​Med hjälp av DOK-systemet samlar Statens institutionsstyrelse, SiS, årligen in information om de klienter som vårdats på LVM-institutioner, institutioner enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju redovisar DOK-utskrivningsintervjuer som har gjorts i samband med att klienter skrivits ut från LVM.

I kunskapsstödet redovisas ett urval av intervjufrågorna i grafisk form som ger en övergripande bild om hur klienterna upplevt LVM-vården avseende bemötande och omvårdnad, delaktighet, missbruksbehandling samt 27 § LVM. I bilaga redovisas samtliga intervjufrågor i tabellform.

Under 2014 skrevs 1 072 enskilda personer ut och kunskapsstödet baseras på intervjuer med 449 av dem.

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju är utgivet av SiS.

6 2017 Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2014, en sammanställning av DOK utskrivningsintervju på SiS:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?