Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Antalet hivinfektioner 2016 på samma nivå som tidigare

Antalet hivinfektioner 2016 på samma nivå som tidigare

År 2016 rapporterades 430 fall av hivinfektion i Sverige. Antalet fall motsvarar 4,3 per 100 000 invånare. Det är en oförändrad nivå sedan tidigare år. De senaste tio åren har i medeltal 463 fall rapporterats varje år.  Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Medianåldern för rapporterad hivinfektion var 37 år 2016, med en spridning på 0-77 år. Liksom tidigare rapporterades fler män än kvinnor med hivinfektion – 62 procent män jämfört med 38 procent kvinnor och ett rapporterat fall utan uppgift om kön.

Sverige minskar som smittland

År 2016 rapporterades 67 fall som smittade i Sverige, vilket motsvarar 16 procent. Det är färre än medeltalet av rapporteringar med Sverige som smittland under de senaste tio åren. Annat smittland uppgavs i 343 fall och 20 fall saknade information om smittland. Vanligaste smittländer utanför Sverige under 2016 var Thailand, Eritrea och Spanien.

Liksom tidigare år rapporterades flest fall av hiv under 2016 från storstadsregionerna. Från Stockholms län rapporterades drygt en tredjedel av alla fall.

Kunskapsstödet om antalet hivinfektioner 2016 är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Hivinfektion 2016, på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman