Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder?

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder, är en rapport baserad på uppgifter från nationella register.  Den är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder, är en rapport som belyser hälsa och livsvillkor för unga vuxna i åldern 30–35 år i en anhöriggrupp som växt
upp med föräldrar som vårdades på sjukhus på grund av missbruk och/eller psykisk sjukdom. Rapporten baseras i sin helhet på uppgifter från nationella register och har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är den fjärde av fyra om Barn som anhöriga, framtagen av Anders Hjern, Arzu Arat, och Bo Vinnerljung vid CHESS, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Den är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Att växa upp med föräldrar som har missbruksproblem eller psykisk sjukdom – hur ser livet ut i ung vuxen ålder på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman