Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förnuft och känsla

Det generella förtroendet för sjukvården är stort och har varit det under lång tid. Samtidigt finns skillnader. Förtroendet för sjukhusen är större än för vårdcentralerna och befolkningen har ett mycket stort förtroende för vårdpersonalen medan förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet är mindre. Rapporten Förnuft och känsla är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Omslag: Förnuft och känsla

​En förutsättning för ett väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem är att befolkningen har ett stort förtroende för vården. I rapporten Förnuft och känsla beskriver Vårdanalys förtroendets nuläge och utveckling och förtroendets betydelse för hälso- och sjukvårdssystemet och individen. Myndigheten har identifierat ett antal faktorer inom och utom hälso- och sjukvården som har betydelse för att forma förtroendet.

Rapporten visar att det generella förtroendet för sjukvården är stort och har varit det under lång tid men att det finns variationer. Förtroendet för sjukhusen är större än för vårdcentralerna. Befolkningen har ett mycket stort förtroende för vårdpersonalen medan förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet och beslutsfattare är mindre. Man kan också se att förtroendet hänger samman med benägenheten att söka vård och att följa behandlingsråd.

Rapporten visar att den uppfattning och erfarenhet individen har av personalens bemötande och kompetens, tillgängligheten till vården, kontinuiteten samt vårdens styrning, ledning och resurser är särskilt viktiga för förtroendet. Förtroendet påverkas också av faktorer utom vårdens kontroll, till exempel samhällsutvecklingen och individuella attityder och egenskaper.

Förnuft och känsla är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Förnuft och känsla på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?