Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020

Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020

Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020 redovisar den årliga uppföljningen och utvärderingen av förändringar i läkemedelsförsäljningen. Det görs också en bedömning av den framtida kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020

​Socialstyrelsen förutspår att totalkostnaden för läkemedel kommer fortsätta öka under de närmaste åren. Några av de faktorer som Socialstyrelsen anger påverkar utvecklingen av totalkostnaden är följande:

  • Antalet cancerfall ökar varje år, vilket till stor del beror dels på att befolkningen blir allt äldre, dels på att fler lever längre med sin cancersjukdom. Fler nya, innovativa och effektiva onkologiläkemedel kommer ut på marknaden och många av dessa är dyra.
  • Kostnaden för nya hepatit C-läkemedel förväntas öka under prognosperioden.
  • Introduktionen av nya läkemedel som främst används i den specialiserade vården fortsätter att öka kostnaderna, vilket är i linje med den underliggande trenden. Dock kan kostnaderna för nya innovativa läkemedel öka ytterligare under kommande prognosperioder.
  • Patentutgångar för traditionella läkemedel resulterar i relativt snabba prisminskningar om det gäller tabletter. Patentutgångar på biologiska läkemedel resulterar i stark priskonkurrens. För biologiska läkemedel förväntas huvuddelen av besparingen att komma som återbäring till landstingen snarare än prissänkningar, vilket inte påverkar läkemedelsförmånskostnaden men minskar kostnaderna för landstingen.
  • Kostnaden för hiv-läkemedel har under en längre tid legat på en hög nivå men förväntas minska något under prognosperioden.

Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020 är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedelsförsäljning i Sverige – analys och prognos 2018–2020 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman