Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård – en extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård – en extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård presenterar ett analytiskt ramverk för att utvärdera graden av patientcentrerad vård i Sverige. Utvärderingen är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Omslag till Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård

​Myndigheten för vårdanalys har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. Utvärderingen Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård presenterar ett analytiskt ramverk för att utvärdera graden av patientcentrerad vård i Sverige.

Ramverket består av följande fem dimensioner:

  • patienter som medaktörer
  • respekt för patienters individuella behov
  • samordning och kontinuitet
  • helhetssyn på patienter
  • involvering av familj och närstående.

En av de viktigaste slutsatserna i utvärderingen är att svensk hälso- och sjukvård ofta brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat.

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård – en extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring är utgiven av Myndigheten för vårdanalys.

Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård på Myndigheten för vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?