Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014

Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014

Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014 ger en överblick över patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Omslagsbild till Patientsäkerhetskultur

​Syftet med rapporten Patientsäkerhetskultur är att ge en överblick och sprida kunskap samt intresse för att ytterligare förbättra patientsäkerhetskulturen i svensk hälso- och sjukvård.

År 2012–2014 genomförde alla landsting och regioner mätningar med den validerade enkäten ”Att mäta patientsäkerhetskulturen”. Enkäten mäter medarbetares erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete. Resultaten från mätningarna speglar subjektiva uppfattningar och svarsfrekvensen var över 50 procent i alla landsting och regioner.

Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014 är utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Patientsäkerhetskultur – sammanställning på nationell nivå av landstingens och regionernas mätningar 2012–2014 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman