Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården beskriver bland annat konsekvenserna av att äldre inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk vård och konsekvenserna av den utbredda användningen av psykofarmaka. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården

​Socialstyrelsen har utfört registeranalyser av psykisk sjukdom bland äldre och den behandling de får inom vården. Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården beskriver bland annat konsekvenserna av att äldre personer inte får tillgång till specialiserad psykiatrisk vård och konsekvenserna av den utbredda användningen av psykofarmaka.

Socialstyrelsen konstaterar att äldre personer med psykisk sjukdom många gånger vårdas i sammanhang där vården inte är van att handskas med problematiken. Detta kan medföra att äldre personer med psykisk sjukdom antingen underbehandlas eller att behandlingen blir olämplig för gruppen.

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman