Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdomar i sluten vård 1987–2012

Sjukdomar i sluten vård 1987–2012 baseras på uppgifter från patientregistret och tar särskilt upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Sjukdomar i slutenvård 1987-2012

​Sjukdomar i sluten vård 1987–2012 innehåller uppgifter om antalet vårdade personer per diagnos och år i sluten vård. Kunskapsstödet baseras på uppgifter från patientregistret och tar särskilt upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper.

Antalet utskrivna patienter med sjukdom som huvuddiagnos har förändrats över tid från 868 000 patienter år 1987 till som lägst 761 000 patienter år 2003. Sedan dess har antalet gradvis stigit till 838 000 patienter 2012. Förändringar av antalet vårdade över tid för en sjukdomsgrupp kan ha flera orsaker:

  • Förekomsten av sjukdomen i befolkningen kan öka eller minska.
  • Behandlingsideologier kan förändras.
  • Ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas.
  • Organisationen kan ändras och överflyttning kan ske till öppen vård.
  • Demografiska förändringar på grund av åldrande befolkning.

Under 1987–2012 har många nya medicinska åtgärder och behandlingsprinciper införts och fått fotfäste i sjukvården. Därtill har sjukvårdsorganisationen genomgått stora strukturomvandlingar. Sjukhus har lagts ner eller slagits samman, och tillgången till slutenvårdsplatser har minskat på många håll i landet. Förmodligen är det i första hand sådana förändringar som återspeglas i många av de ganska kraftiga förändringar som statistiken uppvisar för en del vanliga sjukdomsgrupper.

Sjukdomar i sluten vård 1987–2012 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem ‭[2]‬

 
 

 Hälsoproblem ‭[1]‬

 
 

 Teman

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra