Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skador i vården, 2013 - juni 2017

Skador i vården, 2013 - juni 2017 visar en ökning av andelen vårdtillfällen med skador mellan 2015 och första halvåret 2017. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Skador i vården, 2013 - juni 2017

​Skador i vården, 2013 - juni 2017 redovisar resultatet av en granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statistiskt säkerställd ökning av andelen vårdtillfällen med skador har skett mellan 2015 och första halvåret 2017. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Metoden som använts är Markörbaserad Journal-granskning (MJG).

Skador i vården, 2013 - juni 2017 är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skador i vården, 2013 - juni 2017 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman