Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 presenterar 2013 års statistik från patientregistret om personer som vårdats på sjukhus till följd av skada eller förgiftning. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013

​Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 presenterar 2013 års statistik från patientregistret om personer som vårdats på sjukhus till följd av skada eller förgiftning. Rapporten kan vara ett stöd i arbetet med att förebygga skador och förgiftningar.

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 visar bland annat följande:

  • Totalt skrevs 123 800 personer ut från sjukhus 2013 efter att ha vårdats med huvuddiagnosen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker. Det motsvarar 13 procent av alla vårdade.
  • Den vanligaste yttre orsaken till skada är fallolyckor.
  • Antalet personer som vårdats i slutenvård till följd av avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till och med 2008, medan en minskning skett efter det. Även om det sedan 2004 skett en viss minskning i antalet vårdade kvinnor i åldern 15–24 är det i denna grupp som självskador är allra vanligast.
  • Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder har ökat stadigt under perioden. Det ökade antalet komplikationer et cetera beror troligen på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2013 på Socialstyrelsens webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?