Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017

Statistiken visar att antalet personer med boendeinsatser fortsätter att öka. Ökningen är elva procent jämfört med 2016. Det finns regionala skillnader i vilken omfattning kommunerna ger boendeinsatser. I Västmanland får åtta gånger fler boendeinsatser jämfört med i Blekinge. Statistiken presenteras av Socialstyrelsen.

Statistik om boendeinsatser och anhörigstöd 2017

​Drygt 14 500 personer fick insatsen bistånd som avser boende enligt socialtjänstlagen (boendeinsatser) den 1 november 2017. Det innebär en ökning av insatsen med knappt elva procent jämfört med 1 november 2016.

Sett över tid har antalet personer i åldern 21 år och äldre som fick boendeinsatser den 1 november ökat med 76 procent under tidsperioden 2008–2017, från 8 200 personer till 14 500 personer. När hänsyn tas till befolkningsökningen har antalet ökat från 14 till 19 personer per 10 000 invånare under samma tidsperiod.

De personer som omfattas av statistiken är bland annat hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd som är i behov av en bostad, anhöriga till personer med missbruksproblem och personer som är i behov av stöd i sin föräldraroll.

Insatser som ges är boende och olika former öppna insatser: stöd till brottsoffer, anhörigstöd och stöd i föräldrarollen. Insatsen ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL .

Statistiken på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman