Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 innehåller uppgifter om orsaker till behov av ekonomiskt bistånd under 2013 och vilka behov en utbetalning tillgodoser. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 innehåller uppgifter om orsaker till behov av ekonomiskt bistånd under 2013 och vilka behov en utbetalning tillgodoser. Kunskapsunderlaget kan vara ett stöd till uppföljning, styrning och utveckling.

Rapporten visar bland annat följande:

  • För år 2013 ingår 255 616 vuxna biståndsmottagare i redovisningen.
    1 240 av dessa saknar registrering av försörjningshinder.
  • Det vanligast förekommande försörjningshindret var relaterat till arbetslöshet, 48 procent hade denna registrering.
  • Arbetslösa biståndsmottagare som har otillräcklig ersättning eller som saknar ersättning ökade med 2 procentenheter jämfört med år 2012.
  • Arbetshinder av sociala skäl var det näst vanligaste försörjningshindet, 11 procent, och sjukskriven med läkarintyg, 9 procent, det tredje mest förekommande.

Statistiken uppnår ännu inte den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik.

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem ‭[1]‬

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Lagstiftning

 
 

 Hos andra