Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013 presenterar statistik över antalet utfärdade behörighetsbevis för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige under perioden 2009 till 2013. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013

​Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013 presenterar statistik över antalet utfärdade behörighetsbevis för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige under perioden 2009 till 2013. Dessutom ges en översikt av utvecklingen sedan 2002.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Under 2013 utfärdades 10 664 legitimationer. Antalet utfärdade legitimationer har endast varierat marginellt mellan åren 2009 och 2013. År 2006 var antalet betydligt fler, 18 208, på grund av nytillkomna legitimationsgrupper.
  • Många med vårdutbildning i andra länder ansöker om behörighet att utöva yrket i Sverige. Av dem som erhållit legitimation under 2013 är andelen legitimerade med utländsk utbildning störst för läkare, 56 procent, och tandläkare, 42 procent. Antalet läkare med utländsk utbildning har varierat mellan 53 och 58 procent mellan åren 2009 och 2013, motsvarande siffror för tandläkare är 39 och 48 procent.

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009 – 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Teman ‭[2]‬

 
 

 Teman ‭[1]‬

 
 

 Hos andra

 
 

 Lagstiftning