Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Missbruk & beroende Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013

Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013

Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013 presenterar utvecklingen av väntetider i hälso- och sjukvården under 2013. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013 presenterar utvecklingen av väntetider i hälso- och sjukvården under 2013. Rapporten redovisar hur väl landstingen uppfyllt prestationskraven i kömiljarden och vilken ersättning de fått. Den redovisar även en kartläggning av hur vårdcentraler tillämpar vårdgarantin.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Väntetiderna inom både primärvård och specialistvård har minskat på nationell nivå sedan 2009 men har sedan 2011 nått en mer stabil nivå.
  • Relativt stora skillnader finns mellan landstingen i hur ofta vårdgarantin uppfylls. Stora variationer finns även i hur ofta garantin uppfylls under året.

Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?